Pengenalan

Latar Belakang

Jawatankuasa perwakilan pelajar  ini merupakan sebuah pertubuhan yang terdir daripada 27 orang ahli bagi mewakili pelajar IPG yang dinamis di mana berperanan menyuarakan pendapat bakal guru ketika belajar di IPG.  Jawatankuasa ini juga berperanan sebagai pusat rujukan dan luahan bagi pelajar IPG bagi setiap permasalah yang berlaku.