Visi & Misi JPP

Visi Jawatankuasa

JPP penggerak kemajuan kampus

Misi Jawatankuasa

Menjana pemikiran yang mampu menyelesaikan masalah secara rasional dan kreatif dalam diri setiap ahli JPP