Visi & Misi JPP

Visi Jawatankuasa

JPP peneraju kepimpinan pelajar berkualiti.

Misi Jawatankuasa

Menyokong pihak IPG melahirkan guru berintegriti,berkarisma dan kompeten selaras dengan aspirasi IPG.