Objektif JPP

Objektif Jabatan

  1. Meningkatkan pengetahuan pelajar dalam pelbagai cabang teknologi dan ICT.
  2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran.
  3. Meningkatkan Kemahiran Insaniah dalam kalangan guru dan bakal guru.
  4. Meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan maklumat terkini dalam dunia pendidikan khususnya perkembangan teknologi terkini
  5. …………………..
  6. ………………..
  7. …………….
  8. ………………..